Vytápění stropními sálavými panely je energeticky efektivní

Na tepelnou pohodu osob mají největší vliv dva faktory:

  1. střední teplota povrchů okolo nás (vliv sálání)
  2. teplota vzduchu a jeho proudění (vliv konvekce)

Aby byla dosažena příjemná pocitová teplota, je u teplovzdušného systému třeba, aby byla teplota vzduchu vyšší než teplota pocitová, aby se kompenzoval vliv chladných stěn. Naopak u sálavého vytápění je teplota povrchů vyšší a tak může být teplota vzduchu nižší.

Rozdíl v teplotě vzduchu mezi oběma systémy může být až 7 °C. Nižší teplota vzduchu se následně projeví v nižších tepelných ztrátách přes stěny a střechu.

Ve střední Evropě se dá přibližně počítat, že každý snížený jeden stupeň ve vytápěné oblasti přinese úspory až 6 %. Zde tedy dostáváme úspory až 42 %. Pokud jsou v těchto porovnáních zahrnuty i ztráty v potřebných delších rozvodech potrubí u teplovzdušných soustav, můžeme získat až 45 % při záměně projektovaného teplovzdušného systému za sálavý.

U rekonstrukcí, kde teplovzdušný systém již nepracuje za projektovaných podmínek, je tato hodnota ještě vyšší. Pokud je sálavý systém navržený tak, že zajišťuje i dohřev větracího vzduchu, můžeme mluvit o úsporách až 60 %.

Další velkou výhodou sálavého vytápění je, že se při nižší teplotě vzduchu člověku lépe dýchá a je méně unavený.

Vytápění stropními sálavými panely je energeticky efektivní